Διοξείδιο Του Χλωρίου

Χλωριώδες Νάτριο + Υδροχλωρικό Οξύ = MMS/Διοξείδιο Του Χλωρίου.

Τι είναι το Διοξείδιο του Χλωρίου

Το διοξείδιο του χλωρίου είναι οξειδωτικό, σκοτώνει τους παθογόνους μικροοργανισμούς και καταστρέφει τα δηλητήρια.

Καθαρισμός Νερού

Το διοξείδιο του χλωρίου χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του νερού για περισσότερα από 70 χρόνια.

Μακροζωία

Το διοξείδιο του χλωρίου (MMS) φέρνει μακροζωία. Δεδομένου ότι σκοτώνει ασθένειες που σκοτώνουν ηλικιωμένους ανθρώπους.